สาระน่ารู้

การใช้ Ms.Teams
สร้าง Google Site แบบใหม่ 
ทำคลิปสอนเห็นหน้าผู้สอน
สร้าง Google Form 
สร้างแบบสอบถาม+QR Code
การใช้โปรแกรม Zoom
สร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom + Google Meet

การใช้งาน Liveworksheets

สร้าง QR Code ด้วย Canva

สร้างเกมด้วย WordWall

Google Jamboard
กระตุ้นผู้เรียนขณะเรียนออนไลน์

แก้คอมอืดใน Windows 10