สมุดเยี่ยม

กฎกติกาสมุดเยี่ยม

1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ6) ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ท่าน
ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมด ดังนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ 

สมุดเยี่ยม แนะนำ ติชม ขอคำแนะนำ